• (0216) 906 05 00
  • bilgi@vivatinellclub.com
  • Fetih Mahallesi, Demiray Sokak, No: 24, Posta Kodu: 34704 Ataşehir / İstanbul - Türkiye
Ürün Doğrula

KULLANIM KOŞULLARI

 

Vivatinel Kozmofarmasötik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne (‘Vivatinel’) ait Vivatinell Club Programı; Vivatinel tarafından işletilen, Program üyelerine; vivatinellclub.com linkinde yer alan ve ürün kutuları üzerinde yer alan QR kod ile birlikte gerçekleştirebileceği genel ve özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım, kulüplere özel avantajlardan yararlanma ve benzeri olanaklar sunan müşteri odaklı bir pazarlama programıdır ("Program"). Üye, Program'a dahil olmak için aşağıdaki koşulları kabul eder:

• Üye, Programdan faydalanmak için verilen QR kod, kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve/veya programdan yararlanmak için oluşturduğu bilgiyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, suistimal edildiği, beyan ettiği bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı/eksik olduğu tespit edilirse ya da kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında kalmak şartı ile silinmesini veya iletişimin durdurulmasını talep ederse üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılabileceğini veya diğer tedbirlerin uygulanabileceğini, bu kapsamda Kanun ile belirlenen veri işleme şartları dahilinde işlenmesi dışında mevcut kişisel verilerinin Vivatinel tarafından anonim hale getirilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

• Üye, bu konularda doğabilecek ihtilaflardan tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, programdan yararlanmasını sağlayan iletişim aracının, pazarlama kanalının, iletişim bilgilerinin veya ileride devreye alınabilecek kod harici aracın kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirime kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur.

• Vivatinel, Program şartlarını ve kampanyaları değiştirebilir, programı durdurabilir, üyeliği ve/veya puanları sebep bildirmeksizin iptal edebilir. Üyelik sona erdiğinde hesapta biriken haklar ve üyeye kazandırılan haklar Vivatinel tarafından silinecek ve geri alınacaktır.

• Vivatinel’in gelecekte farklı CLUB Üyelik tipleri ve konseptleri belirleme ve bunlara dair farklı üyelik / katılım şartları belirleme hakkı saklıdır.

• Bir üyenin, aynı üyelik bilgileri ile birden fazla oluşan kayıtları üye adına birleştirilir. Bir üyenin tek bir kaydı olabilir.

• Vivatinell Club Programı üyelerin 18 yaşın üzerinde ve Türkiye'de yaşayan tüketiciler olduğunu kabul eder. Vivatinell Club Programı’na eczane vb. tüzel kişiler üye olamaz.

• Bir tüketici aylık 10 üründen fazla ürün doğrulayamaz.

• Puanlar devredilemez, farklı bir üyelikle birleştirilemez, paraya dönüştürülemez.

• Puanlar kazanıldığı tarihten itibaren bir yıl geçerlidir.

• Program üyeliği, üyelik esnasında doldurulması gereken bilgiler doldurulup kayıt süreci tamamlanınca başlayacaktır. Kayıt sürecinin tamamlanması Vivatinel’in onayına tabidir. Üyeliğin Vivatinel tarafından onaylanmadığı durumda bu formla iletilmiş olabilecek tüm veriler silinerek kanuni yükümlülükler saklı kalmak kaydı ile başka amaç için kullanılmayacaktır.

• Vivatinel’in ortaklık durumu ve/veya unvan değişikliği hallerinde de bu koşullar geçerlidir. Vivatinel mevzuat çerçevesindeki zorunlu durumlar da dahil olmak üzere muhtelif zamanlarda Vivatinel Club Üyelik ve Rıza Beyan formunda değişiklik yapabilecek olup Üye, değişiklikleri vivatinellclub.com adresinden takip edebilecektir.

Vivatinel Aydınlatma ve Rıza Beyanı

a) Veri sorumlusu: Üye’nin kişisel verileri Program kapsamında Vivatinel tarafından aşağıdaki kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel veriler ve işlenme amaçları: Üye’nin alışveriş bilgisi, isim, soyisim, adres, cep telefon numaraları, e-posta, doğum tarihi, yaşadığı şehir, cinsiyet, çocuk sayısı ve çocukların yaş bilgisi gibi kişisel bilgilerinin ve elektronik programlara üye tarafından verilen izinler aracılığı elde edilen lokasyon bilgisi, kişisel olmayan bilgiler; profilleme, segmentasyon, 3. taraflardan alınan bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen veri zenginleştirme çalışmaları ve istatistiki analizler gerçekleştirmek ve bu doğrultuda Vivatinel tarafından mal ve hizmetleri tanıtmak, üyelerini tanımak ve iletişimini arttırmak, imajını arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek, kulüplere üye kaydetmek, müşteri memnuniyeti uygulamaları kullanabilmek ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak, Vivatinel Club üyelik faydalarını Üye’ye kullandırabilmek, Üye ve Vivatinel arasında gerçekleşen işlemlerin takibi ve kayıt altına alınması amaçlarıyla işlenmektedir. Program kapsamında üyenin internet deneyimini geliştirmek gibi amaçlarla çerez (cookie) adı verilen teknik iletişim dosyaları (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) da kullanılmaktadır.

c) Kişisel verilerin aktarıldığı taraflar ve aktarılma amaçları: Üye’nin b bendinde belirtilen kişisel verileri yine b bendinde sayılan amaçlarla GSM Operatörleri / Sosyal Paylaşım Siteleri / Kargo şirketleri gibi ifa yardımcıları ve sayılan amaçlara uygun hizmet tedarik edecek 3. kişilerle yurtiçinde ve yurtdışında paylaşılmaktadır. Çerezler yardımıyla toplanan kişisel veriler, bu formda belirlenen amaçlarla Program Ortakları, yukarıda sayılan ifa yardımcıları ve sayılan amaçlara uygun hizmet tedarik edecek 3. kişiler ile paylaşılabilecektir. Üye, www.vivatinellturkiye.com ve vivatinellclub.com adresinden ve/veya tarayıcı ayarları aracılığı ile çerezlere ilişkin tercihlerini ayarlayabilir ve yönetebilir. Vivatinel, kümüle (toplu) kullanıcı bilgilerini anonimleştirilmiş şekilde iş ortakları (yatırımcıları dahil), basın gibi üçüncü şahıslar ile paylaşabilir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Üye’nin kişisel verileri başvuru formu ile fiziki ve elektronik ortamda Vivatinel Club üyelik başvurusunun işleme alınması amacıyla toplanmakta ve b ve c bendinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir.

e) Üye’nin kişisel verilerle ilgili hakları: Üye, Vivatinel veritabanında kayıtlı bilgileri hakkında sorgulama yapmak, bilgi talep etmek, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine ortaya çıkmasına itiraz etmek, kişisel verilerini düzeltmek/güncellemek ve aktarılmışsa 3. kişilere verilerin düzeltildiğinin/güncellendiğinin bildirilmesini istemek, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek ve aktarılmışsa 3. kişilere verilerin silinmesinin/yok edilmesinin bildirilmesi talebini şu kanallar vasıtasıyla yapabilir: 0216 906 0 500 Vivatinel Çağrı Merkezi / kvkbilgi@vivatinell.com

• Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, yurt içinde ve yurt dışında 3. kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel veriler 3. kişilere aktarılmışsa ya da işlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep etme, işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme ve Kanun'da yer alan diğer haklarını talep etme hakkına sahiptir. Üye, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

• Vivatinel, kendisine hizmet veren tedarikçi veya ifa yardımcıları ile alınan hizmetin kapsamına göre kişisel bilgilerinizi paylaşması gerekirse, bu hizmet sağlayıcılarla bilgi güvenliğinin sağlanması için gizlilik anlaşması dahilinde uygun güvenlik tedbirlerine sahip olmalarını zorunlu kılıp, kendi maksatları doğrultusunda sizin kişisel bilgilerinizi kullanmalarını veya diğerlerine kişisel bilgilerinizi ifşa etmelerini yasaklamaktadır.

• Daha detaylı bilgi için web sitemizdeki Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Onayı: Yukarıda yer alan Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı’nın (b) bendinde belirtilen Kişisel Verilerimin, aksi beyanda bulunana kadar, üyelik ilişkimin sonlanmasından sonra da geçerli olacak şekilde (b) bendinde belirtilen amaçlarla işlenmesini, (c) bendinde belirtilen amaçlarla yine (c) bendinde belirtilen kişilere aktarılmasını, (e) bendinde belirtilen haklarım saklı kalmak kaydıyla kabul ediyorum.

E-bülten üyeliği

Ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında bilgi almak isterseniz
e-mail adresinizi kaydedebilirsiniz.